Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
     
Spolek za staré Vrahovice
Nature picture

ČINNOST

Vlastivědná činnost

Náš spolek se od počátku snaží shromažďovat dokumenty týkající se dějin Vrahovic. Vedli jsme rozhovory s pamětníky, sbírali pohlednice a staré fotografie. V současnosti vlastníme největší sbírku obrazové a textové dokumentace s tematikou Vrahovic. Sbírku průběžně rozšiřujeme a snažíme se pro budoucí generace zachytit, jak vypadá naše obec v dnešní době. V budoucnu bychom chtěli vydat knihu, ve které bychom shrnuli veškeré naše znalosti o Vrahovicích.

Ochrana přírody

Snažíme se pečovat o přírodu v blízkém okolí naší obce. Několikrát jsme na mnoha místech vysazovali stromy. Nezapomínáme ale ani na péči o vzrostlou zeleň. V budoucnosti se chceme více zaměřit na úklidy odpadků v přírodě. Chystáme se vyrábět ptačí budky.

Propagace Vrahovic

Náš spolek vydal poprvé od šedesátých let pohlednici Vrahovic. Uspořádal výstavu Proměny Vrahovic, na které byly prezentovány fotografie Jana Pospíšila i současné fotografie pořízené členy našeho spolku. Na výstavě byly k vidění i další materiály o naší obci. V budoucnosti se chystáme vydat další pohlednici s motivy naší obce, propagační plakáty a letáky, které by upozorňovaly na zajímavá místa a které by umožnily lidem dozvědět se něco o místu, ve kterém žijí.

Sport a turistika

Spolek vede své členy i ke sportovním aktivitám. V zimě pořádá výlety na hory za lyžováním. V létě se věnujeme turistice, cykloturistice, stanování v přírodě. Členové spolku občas jezdí do akvaparku ve Vyškově. Každoročně jezdíme během letních prázdnin na výlet do Jeseníků. Tyto akce jsou částečně financovány z členských poplatků.