Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
     
Spolek za staré Vrahovice
Nature picture

O SPOLKU

Vznik a stručná historie

Náš spolek se začal scházet na podzim 2002. Začátky byly těžké, protože naše organizace neměla v obci tradici, takže jsme neměli na co navazovat. Teprve postupem času jsme si ujasňovali, čeho chceme dosáhnout a čím se konkrétně budeme zabývat. Po roce naší neformální činnosti jsme se rozhodli náš spolek zaregistrovat u Ministerstva vnitra ČR. Významným mezníkem v krátké historii našeho spolku bylo získání naší klubovny, která nám hodně zjednodušila a zpříjemnila naši činnost.

Erb

Jakožto správný spolek jsme toužili mít svůj erb. Podle naší předlohy nám jej ze dřeva vyřezal pan Josef Dostál. Náš erb zobrazuje v popředí topol vlašský. Za ním je otevřená kniha, která má symbolizovat otevřenou budoucnost. V knize je vyobrazen kostel sv. Bartoloměje, nejvýznamnější dominanta naší obce. Kostel kdysi býval zobrazen i na staré obecní pečeti, která se bohužel do dnešních dnů nezachovala.

Vlajka

Náš spolek používá i vlajku. Vlajka má čtvercový tvar, podélně je rozdělena na žlutý a zelený pruh. Žlutá barva symbolizuje úrodné hanácké lány obilí, typický znak krajiny v okolí Vrahovic. Zelená barva symbolizuje přátelství a ukazuje také na náš kladný vztah k přírodě. Při výletech a některých jiných akcích spolku používáme i prapor, který se od naší vlajky liší tím, že je na něm vyšito jméno našeho spolku.

Klubovna

Myšlenka založení spolku vznikla na železniční zastávce ve Vrahovicích v roce 2002. Právě tady se sešla skupinka mladých lidí, kterým Vrahovice nebyly lhostejné a kteří chtěli pro svou obec něco udělat. V roce 2005 náš spolek požádal České dráhy o pronájem této nevyužívané železniční zastávky a uspěl. Po sepsání smlouvy jsme konečně získali místo, kde se můžeme scházet a v klidu pracovat. Z vlastní iniciativy se staráme i okolí zastávky. Na perón jsme instalovali lavečku, natřeli jsme fasádu a obložení vestibulu zastávky a vedle jsme vysadili smrčky.

Citát z otevřené knihy

Součástí erbu je otevřená kniha, do které lze dále zapisovat...

Minulost Vrahovic je uzavřená kapitola, budoucnost Vrahovic je otevřená kniha.

Veřejné akce

Spolek za staré Vrahovice není uzavřený do sebe, ale snaží se svoji činnost prezentovat i před veřejností. Chce pracovat pro blaho obce, i když to v dnešní době možná zní poněkud staromódně. O našich veřejných kulturních a společenských akcích vás budeme průběžně informovat na našem Facebooku. Pokusíme se na ně veřejně upozornit i v místním tisku, abyste nebyli o nic ochuzeni.

Soukromé akce

Členové spolku spolu tráví hodně volného času. Je jasné, že celou dobu jen nepracujeme, ale snažíme se i bavit. Mezi naše soukromé akce patří nejrůznější výlety za přírodou i za poznáním. Dále se věnujeme různým sportům. Plaveme, jezdíme na kole, lyžujeme.