Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
     
Spolek za staré Vrahovice
Nature picture

O VRAHOVICÍCH

Současnost

Co říct o současných Vrahovicích? Začněme statistickými daty. Je zde 753 domů, ve kterých žije přes 3 400 obyvatel. Rozloha obce je 622 ha. V současnosti ve Vrahovicích kromě nás působí ještě tři další spolky – Sbor dobrovolných hasičů, Sokol a Nemary club. Dalšími místy setkávání jsou fara, škola a několik hostinců. Od r. 2005 v obci funguje osadní výbor.

Historie

První zmínka o Vrahovicích pochází z r. 1337. V 15. stol. byly k obci připojeny Trpínky. R. 1586 v obci vypukl velký požár, při kterém vyhořel kostel, fara a několik stavení. Během třicetileté války byla téměř celá vesnice zničena. Mezi léty 1743-47 byla postavena dnešní fara, mezi léty 1831-37 současný kostel. 1848 byl v obci poprvé zvolen starosta (stal se jím Jan Frébort). V letech 1883-84 byla postavena budovy školy. 1926 byla vybudována radnice. Obec se nejvíce rozvíjela v době první republiky za starostování Josefa Stříže. Již tehdy většina obyvatel nepracovala v zemědělství, ale byla zaměstnána v prostějovských průmyslových podnicích. Po druhé světové válce byl ve Vrahovicích umístěn internační tábor pro Němce, kteří měli být odsunuti. 1946 byla otevřena železniční zastávka (dnes sídlo SZSV). Po válce byl vykonáván velký tlak na připojení Vrahovic k Prostějovu. K tomu nakonec došlo r. 1950, ale po 4 letech se znovu osamostatnily. 1973 byly znovu připojeny a součástí Prostějova jsou dodnes. V 80. letech byla postavena druhá školní budova a Dům služeb.

Publikace a materiály

Janoušek, V.: Vlastivěda moravská. Prostějovský okres. Brno 1938, s. 251-260.
Odložil, P., Odložilová, M.: Vrahovice. Přírodní poměry, historie a současnost. Vrahovice 1994.
Prostějov. Dějiny města I. Prostějov 2000, s. 259-266.