Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
     
Spolek za staré Vrahovice
Nature picture

ÚSPĚCHY

Pohlednice

Vydání pohlednice bylo prvním cílem našeho spolku. Pohlednicí jsme chtěli zviditelnit naši obec a poukázat při tom na její krásy. Tehdy poslední pohlednice byla vydána přibližně před 40 lety, v době kdy byly Vrahovice ještě samostatnou obcí. Pohlednice byla vydána v r. 2005 v nákladu 2000 kusů. Hlavním omezením pro nás byla cena, protože jakožto nezisková organizace jsme tehdy disponovali jen omezenými finančními prostředky (převážně ze členských příspěvků).

Výstavy

Uspořádali jsme tři výstavy o minulosti Vrahovic. Součástí každé výstavy byla ukázka našich sbírek historických fotografií. Nejzajímavější fotografie byly promítány na plátno s komentovaným výkladem. Zatím poslední výstava (2013) byla uspořádána k výročí 10 let od založení našeho spolku, takže součástí této akce byla i prezentace našich činností. Návštěvníkům se líbily hlavně fotografie z budování Arboreta Vrahovice a papírový model železniční zastávky.

Arboretum Vrahovice

Našim posledním dokončeným projektem bylo budování Arboreta Vrahovice, které probíhalo mezi léty 2010-2015. Delší dobu jsme si uvědomovali, že ve Vrahovicích není dostatek zeleně a je zde špatná kvalita ovzduší. A tak nás napadlo, že bychom s tím měli něco udělat. Rozhodli jsme se, že vytvoříme okrasný a vzdělávací park, který bude místním přinášet trochu klidu a do budoucna se může stát i turistickou atrakcí.

Sběratelská a vlastivědná činnost

Podařilo se nám sesbírat největší sbírku obrazového materiálu k dějinám Vrahovic. Náš spolek vlastní několik stovek fotografií a pohlednic mapující proměny naší obce od přelomu 19. a 20. stol do současnosti. Tuto sbírku jsme s velkým úspěchem prezentovali veřejnosti na výstavách, konaných v letech 2005, 2009 a 2013.

Nové názvy ulic

Náš spolek inicioval pojmenování nově vznikajících vrahovických ulic po významných rodácích a osobnostech spjatých s Vrahovicemi. Vedení města s našimi návrhy souhlasilo. Nové ulice tak nesou jména hráče na lesní rok Tylšara, jazykovědce Kopečného a starosty Stříže.

Články o nás:

 • BARTKOVÁ, Hana. Spolek za staré Vrahovice oslavil deset let své činnosti výstavou. Týdeník Prostějovska, 2013, 44, s. 10.
 • BARTKOVÁ, Hana. Spolek za staré Vrahovice si připomněl deset let své činnosti. Střední Morava, 2014, 20(37), s. 148. ISSN 1211-7889.
 • BARTKOVÁ, Hana. Vrahovice se na výstavě ohlédly za svojí minulostí. Prostějovský deník, 11.11.2009, 263, 8, 1 fot.
 • HÁJEK, Martin. Spolek za staré Vrahovice letos slaví deset let. Prostějovský večerník, 2013, 6, s. 15.
 • (jas): Fanoušci Freddieho a Queenu si přišli na své.
 • MASAŘÍKOVÁ, Hana. Věděli jste, že Vrahovice mají vlastní arboretum? Roste v něm i kysloun Prostějovský deník 9. 1. 2015.
 • MASAŘÍKOVÁ, Hana. Ve Vrahovicích slavnostně otevřeli arboretum. Prostějovský deník 13. 6. 2015.
 • MASAŘÍKOVÁ, Hana. Výstava o Vrahovicích nabídla opravdové unikáty. Prostějovský deník 8.11.2013, s. 3.
 • SEKANINA, David. Vrahovičtí ukážou své arboretum. Prostějovské plátky 11. 6. 2015
 • ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Spolek má sídlo na zastávce. Prostějovský deník, 2007, 47, s. 3.
 • ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Vlastní pohlednicí se mohou už dnes pochlubit Vrahovice. Prostějovský den, 2005, 98, s. 4.
 • ZAORAL, Martin. Prostějov pokřtí deset nových ulic. Prostějovský deník, 2010, 220, s. 3.